Introductie

Ben je de juiste manager voor de buitendienst?

Organisatie

Voor een energie distributiebedrijf zijn wij op zoek naar een projectuitvoerder E.

Functie

Als Projectuitvoerder ben je verantwoordelijk voor het succesvol realiseren en afronden van projecten binnen vooraf gestelde randvoorwaarden. Je realiseert, organiseert en begeleidt de uitvoering van de aan jou toegewezen projecten en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering.

Je ontvangt van de Teamleider/Projectmanager projectmappen en controleert deze op inhoud van de te verrichten werkzaamheden. Je oriënteert je zo nodig ter plaatse over de werkomstandigheden en eventueel te nemen maatregelen om het werk ongestoord doorgang te laten vinden;

Je bewaakt de voortgang en planning van projecten en stuurt indien nodig bij;

Je rapporteert over de voortgang van de toegewezen projecten aan de Projectmanager/Teamleider;

Je beoordeelt en weegt risico’s, tijd en geld af tegen wijzigingsvoorstellen van het project die voordeel of besparingen kunnen opleveren, maar ook het projectsucces kunnen bedreigen en je stemt dit met de Projectmanager af ;

Je overlegt met de Projectvoorbereider over te maken afwijkingen van bijvoorbeeld het werkplan;

Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie en afstemming van het project met de aan het team toegewezen projectmedewerkers;

Je bent verantwoordelijk voor de externe communicatie omtrent het project;

Je organiseert materiaal en materieel (o.a. transport) voor de projecten;

Je houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden, let daarbij in het bijzonder op kwaliteit, veiligheid en ARBO en neemt indien nodig corrigerende maatregelen. Je draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van VGM-plannen en ziet toe op de naleving;

Je stelt werkplannen en bedieningsplannen op en je bent verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het plan op het werk en de correcte en veilige uitvoering hiervan;

Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige afronding en administratie van de projecten;

Je geeft operationeel leiding aan een aantal toegewezen monteurs of aannemers;

Je bent Werkverantwoordelijke op je lopende projecten;

Je ontvangt opdrachten voor het verhelpen van complexe storingen/klachten. En je vervult de rol van Werkverantwoordelijke bij storingen/calamiteiten.Functie eisen

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau met een afgeronde vakgerichte opleiding op MBO niveau 4. Daarnaast heb je kennis van de infrastructuur en de bijbehorende installaties. Ook ben je goed op de hoogte van geldende procedures, voorschriften, normen en wetgeving in projecten. Je bent werkverantwoordelijke voor BEI en/of VIAG. Je hebt je eigen gemaakt in Projectmanagement en geautomatiseerde projectadministratie en planningssystemen.

Wat neem je nog meer mee?

Organisatorische en commerciële vaardigheden voor het realiseren van projecten;

Sociale en communicatieve vaardigheden voor het afstemmen met uiteenlopende groepen van in- en externe klanten/belanghebbenden;

Nauwkeurig, ordelijk en systematisch kunnen werken;

Flexibel en stressbestendig voor het realiseren van het project en de deelname aan de storingsdienst;

Kostenbewust, zodat binnen het vastgestelde budget wordt gewerkt;

Proactief en innovatief, in staat om verbetervoorstellen te realiseren;

Kennis van de organisatie, producten en diensten.

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Ton Rombouts | in-TRIM Advies
06-23235982
ton.rombouts@in-trim.nl