Skip to content

Arbeidsmarkt in kaart 2017

Het Centraal Plan Bureau onderzocht bij de werkgevers van Nederland hoe zij de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt zien. Via de diverse thema’s zien we (onder andere) meer aandacht en groei voor flexibilisering maar ook voor duurzame inzet van medewerkers. Daarnaast speelt de aantrekkende economie en de daarbij behorende ‘battle for talent’ een belangrijke rol. Bekijk de link voor meer info.

Wil je weten wat voor mogelijkheden dit biedt voor jou loopbaan? Ga met ons het gesprek aan.

 

http://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/