In Infra / Energie, Vacatures

Introductie

Plannen, analyseren, voorspellen en adviseren

Organisatie

Onze opdrachtgever is een energiebedrijf dat de energievoorziening verzorgt voor een groot deel van Nederland. Deze afdeling is verontwoordelijk voor projectbeheersing van grote investeringsprojecten in de infrastructuur.

Functie

De Sr. Projectplanner rapporteert aan de Teamleider Projectbeheersing en is verantwoordelijk voor alle planning activiteiten in overeenstemming met procedures en specifieke eisen van het project, zoals omschreven in het project contract en het Project Control Handboek. De projectvoortgang is bewaakt, administratie en documentatie is volledig en correct en de eindejaar en einde projectverwachtingen zijn tijdig en correct verwerkt. De projectplanning is voor alle stakeholders bruikbaar.

SCOPE

De senior projectplanner beheert een eigen pakket aan grote en complexe projecten. De activiteiten omvatten het toepassen van Work Breakdown en Cost Breakdown principes in de planning, zorgdragen dat planningsdata correct en consistent wordt ingevoerd en onderhouden in het planning systeem om de integriteit van de planning te waarborgen, verzamelt informatie en data om de planning actueel te houden en levert planning rapportages en analyses voor (project)management rapportages. De Senior Planner onderhoud het planning dossier en levert (technische) planning expertise aan het projectteam. De Senior Planner moet in staat zijn om de resultaten van alle analyses te presenteren aan het management en klanten.


ACTIVITEITEN

Omvatten o.a.:

 • Opstellen en onderhouden van multidisciplinaire (detail)projectplanningen.
 • Je levert projectplanningen in een programma of project portfolio masterplanning.
 • Informatie uit contractstukken en/ of tenderdocumenten verzamelen om een (detail)planning op te kunnen stellen.
 • Gevraagd en ongevraagd reageren op planning- en risico vraagstukken voor tenders en projecten in uitvoering.
 • Planning helder uitleggen aan het projectteam.
 • Projectplanning uit de tenderfase omvormen naar een baseline planning voor projectbeheersing en ondersteuning.
 • (Interne) klanten meenemen in de keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van de planning.
 • Tenderdocumenten reviewen en projectsamenvatting opstellen.
 • Het nauw samenwerken met alle verantwoordelijke project team leden en verzamelt actief (on-site) informatie die nodig is voor het managen, voorspellen en beheersen van de projectplanning. Opzetten en onderhouden van trending parameters voor het voorspellen van de waarschijnlijke duur van activiteiten.
 • Beoordelen en goedkeuren van de door onderaannemers ingediende planningen, toetsen van de verantwoording van de voortgang door de onderaannemer en toetsing van door de onderaannemer ingediende changes tov de totale planning.
 • Fysieke voortgang meting (percentage complete / earned value) op basis van planned vs actual man-uren analyse.
 • Het leveren van periodieke updates van de planning rapporten en prognoses tbv interne en externe stakeholders.
 • Het opzetten en onderhouden van trending parameters voor het voorspellen van de waarschijnlijke duur van activiteiten
 • Incidentele begeleiding van junior medewerkers

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl

Neem contact met ons op

Bel ons op 015 – 82 00 269 of stuur een e-mail naar info@in-trim.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.