Introductie

Gestructureerd onderhoudsprojecten leiden!

Organisatie

Het bedrijf is een multinational waarvan de Nederlandse vestiging al jaren bestaat. Er worden grondstoffen gemaakt voor de wereldmarkt en de fabriek staat goed op de kaart binnen de internationale organisatie. Als Project Manager Maintenance maak je deel uit van de subafdeling Projects, welke bestaat uit een een aantal Project Managers en één Construction Supervisor. Je rapporteert aan de Projects Leader.

Functie

Voorbereiden en managen van (deel)projecten en de bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden gerealiseerd. Administratief begeleiden van projecten welke door andere afdelingen worden uitgevoerd (Minor Mods).

Betreft 5-10 industriele mono en/of multi disciplinaire (deel)projecten gelijktijdig, met een waarde van €10.000 – 500.000.

Resultaatgebieden:

 1. Project investerings- en uitvoeringsplan
  Opstellen van een project investerings- en uitvoeringsplan (bestaande uit o.a. een projectplan, een begroting en een risicomatrix), in lijn met de projectopdracht, de wensen en eisen vanuit opdrachtgever, het toegewezen budget en de contracten met in- en externe partijen, teneinde te komen tot een geaccordeerd projectplan met daarin vastgelegde voorwaarden voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.
 2. Projectmanagement
  Realiseren, bewaken en bijsturen van de uitvoering van het projectplan, alsmede aansturen en coördineren van alle aan het project gerelateerde werkzaamheden van in- en externe partijen, in lijn met het projectplan, teneinde eindresultaten te realiseren die conform het geaccordeerde projectplan zijn.
 3. Projectafronding
  Afronden van alle aan het project gerelateerde werkzaamheden, in lijn met het projectplan en geldende regels en procedures, teneinde zorg te dragen voor een adequate projectoplevering.
 4. Rapporteren
  Verzamelen, verwerken en rapporteren van informatie, inzake uit te voeren projectwerkzaamheden, teneinde zorg te dragen voor up-to-date managementinformatie die transparant en betrouwbaar is en inzicht verschaft in de voortgang van te realiseren projectresultaten.
 5. Communicatie
  Organiseren, voorzitten, notuleren en bijwonen van overleggen en bijeenkomsten met in- en externe partijen, teneinde zorg te dragen voor verbinding, informatie-uitwisseling en voor een eenduidige en doeltreffende samenwerking.
 6. Veiligheid, milieu en kwaliteit
  Waarborgen van- en adviseren over de naleving van veiligheids-, milieu-, en kwaliteitseisen en geldende bedrijfsrichtlijnen, alsmede het analyseren van risico’s en het treffen van aanvullende beheersmaatregelen, in alle fasen van een project, zodat incidenten voorkomen worden en er voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving en bedrijfsrichtlijnen.

Functie eisen

Kennis en ervaring:

 • Minimaal een relevant HBO diploma in een technische richting;
 • Minimaal 5-10 jaar relevante ervaring met project management in de (petro)chemische industrie, opgedaan bij Asset Owner.
 • Affiniteit met project management op IPMA B niveau is een pré;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
 • Kennis van Microsoft Office, Microsoft Project en van SAP.

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl