Organisatie

Onze opdrachtgever is een (petro)chemisch productiebedrijf. De aankomende jaren wordt er veel geïnvesteerd binnen de Europoort locatie. De investeringen vinden plaats in uiteenlopende gebieden zoals o.a. van betrouwbaarheid van de installaties, ontwikkeling van mensen, productontwikkeling enz.

Functie

Voorbereiden en managen van (deel)projecten en de bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen worden gerealiseerd.

Betreft multi disciplinaire (deel)projecten gelijktijdig, met een waarde van €100k – 5 M

Competenties (o.a.): Samenwerken, Accuratesse, Resultaatgericht, Plannen en Organiseren.

Resultaatgebieden:

#1 Project investerings- en uitvoeringsplan

Opstellen van een project investerings- en uitvoeringsplan (bestaande uit o.a. een projectplan, een begroting en een risicomatrix), in lijn met de projectopdracht, de wensen en eisen vanuit opdrachtgever, het toegewezen budget en de contracten met in- en externe partijen, teneinde te komen tot een geaccordeerd projectplan met daarin vastgelegde voorwaarden voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.

#2 Projectmanagement

Realiseren, bewaken en bijsturen van de uitvoering van het projectplan, alsmede aansturen en coördineren van alle aan het project gerelateerde werkzaamheden van in- en externe partijen, in lijn met het projectplan, teneinde eindresultaten te realiseren die conform het geaccordeerde projectplan zijn.

#3 Projectafronding

Afronden van alle aan het project gerelateerde werkzaamheden, in lijn met het projectplan en geldende regels en procedures, teneinde zorg te dragen voor een adequate projectoplevering.

#4 Rapporteren

Verzamelen, verwerken en rapporteren van informatie, inzake uit te voeren projectwerkzaamheden, teneinde zorg te dragen voor up-to-date managementinformatie die transparant en betrouwbaar is en inzicht verschaft in de voortgang van te realiseren projectresultaten.

#5 Communicatie

Organiseren, voorzitten, notuleren en bijwonen van overleggen en bijeenkomsten met in- en externe partijen, teneinde zorg te dragen voor verbinding, informatie-uitwisseling en voor een eenduidige en doeltreffende samenwerking.

#6 Veiligheid, milieu en kwaliteit

Waarborgen van- en adviseren over de naleving van veiligheids-, milieu-, en kwaliteitseisen en geldende bedrijfsrichtlijnen, alsmede het analyseren van risico’s en het treffen van aanvullende beheersmaatregelen, in alle fasen van een project, zodat incidenten voorkomen worden en er voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving en bedrijfsrichtlijnen.

Functie eisen

  • Minimaal een relevant HBO diploma in een technische richting;
  • Minimaal 5-10 jaar relevante ervaring met project management in de (petro)chemische industrie, opgedaan bij Asset Owner.
  • Affiniteit met project management op IPMA B niveau is een pré;
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
  • Kennis van Microsoft Office, Microsoft Project en van SAP.


Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies

06 146 22 752 of klaas.buizer@in-trim.nl