Introductie

Ervaren projectmanager binnen grote organisatie

Organisatie

Voor Technisch Management van Installaties in Infra & Industrie

Functie

Wij zijn per direct op zoek naar een Projectmanager die ongeveer 6 maanden onze opdrachtgever kan ondersteunen. Als Project manager (medior) ben je verantwoordelijk voor alle coördineren en aansturende werkzaamheden die nodig zijn binnen het Asbest Programma. Je stelt beheersplannen op en bent verantwoordelijk voor alle inventarisatiewerkzaamheden op de locaties. Ook ben je kostverantwoordelijke voor het juist volgens plan uit laten voeren van verschillende werkzaamheden.

Onze opdrachtgever is een energiebedrijf dat de energievoorziening verzorgt voor een groot deel van Nederland. In het verleden zijn asbesthoudende materialen toegepast in de infrastructuur (leidingen, installaties en gebouwen). In een vooronderzoek zijn de asbestverdachte ruimten in beeld gebracht. Er loopt nu een programma om deze ruimtes te inventariseren en, indien noodzakelijk, asbest te saneren.

Algemeen functieprofiel Project Manager:
Realiseert alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan alle bij het project betrokken personen, zodanig dat wordt voldaan aan de met de opdrachtgevers overeengekomen projectdoelstelling en de gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en communicatie.

Resultaatgebieden

1 Projectinrichting
Stemt zodanig af met de lijnorganisatie dat deze de benodigde commitment en middelen levert om resultaten met behulp van projecten te realiseren.Beschrijft duidelijk en eenduidig het projectresultaat, de op te leveren producten en/of diensten, en specificeert het projectresultaat in een programma van eisen. Toetst projectdoel en projectstrategie tegen het projectresultaat op haalbaarheid en consistentie. Beschrijft het project op hoofdlijnen: projectdoel, scope, projectresultaat, afbakening, raakvlakken en basiscondities, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve realisatie.

2 Projectplan
Stelt een projectplan op bestaande uit: projectorganisatie, rapportage, projectstructuren zodanig dat voortgang gemeten kan worden en tijdplanning. Stelt indien nodig ook een communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en risicomanagementplan op.Zorgt voor de benodigde goedkeuringen (waaronder investeringscommissie) alvorens de uitvoering van het project start, zodanig dat de voorwaarden worden gecreëerd voor een efficiënte en effectieve projectrealisatie.

3 Contractvorming
Bepaalt, binnen de geldende kaders, welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan leveranciers, is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanbiedingen van de leveranciers, laat onderhandelen met leveranciers en maakt een leverancierskeuze, zodat de uitbesteding tegen de juiste marktcondities zal plaatsvinden.

4 Budgetverantwoordelijkheid
Stelt projectbudget(ten) op en draagt, na goedkeuring, zorg voor de realisatie en controle daarvan, teneinde het project binnen de gestelde kosten te realiseren.

5 Projectmanagement
Realiseert de integrale uitvoering van het project, binnen de kaders van het projectplan en eventueel communicatieplan, kwaliteitsplan, configuratiemanagementplan, capaciteitsplan en / of risicomanagementplan. Plant, organiseert en coördineert en rapporteert de implementatie van toegewezen projecten, conform de richtlijnen, en managet de verwachtingen van stakeholders, zodanig dat de projectdoelstellingen en -resultaten worden behaald, binnen de overeengekomen kwaliteit standaarden, tijdplanning en budgetten.

6 Personeelsmanagement
Draagt zorg voor een optimale inrichting en functioneren van het project in afstemming met de leveranciersorganisatie, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, zodat de huidige en toekomstige projectdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

7 Projectafsluiting
Sluit de opgeleverde projecten af, draagt de projectresultaten, inclusief een set aan documentatie over aan de beheer en / of lijnorganisatie, teneinde deze in staat te stellen de resultaten te implementeren.
Legt leerpunten vast in een projectevaluatie, teneinde de efficiency en de kwaliteit van toekomstige projecten te verbeteren.

8 Veiligheid, Arbo en Milieu
Voert de activiteiten op het gebied van Arbo- en Milieuzorg uit en verricht werkzaamheden binnen de veiligheidsvoorschriften, rekeninghoudend met het Arbo/Milieubeleid van de organisatie, gericht op optimale arbeidsomstandigheden.

Functie eisen

Daarnaast beschik je over:

  • 1-3 jaar als Project Manager
  • 3-5 jaar relevante werkervaring
  • Ervaring met 3 – 10 projecten
  • HBO+ / WO
  • IPMA C

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.


Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl