Introductie

Ben jij de juiste technisch inhoudelijke sparringspartner?

Organisatie

Het bedrijfsonderdeel Operationeel Netbeheer Elektriciteit van onze klant is verantwoordelijk voor de ongestoorde werking van het elektriciteitsnet. Zo verzorgt Operationeel Netbeheer Elektriciteit de bedrijfsvoering en onderhoud aan het net, vanaf de ontvangstations tot en met de meter bij de klant in een aantal gemeenten in Zuid Holland. Deze rol is gericht op een deta/vast constructie.


Functie

De functie

Binnen de kaders van het afdelingsbeleid, vormgeven en uitvoeren (of toezien op uitvoering) van het beleid voor het team. Tevens gevraagd en ongevraagd input leveren voor het afdelingsbeleid.

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen het bedrijfsonderdeel waarbij je veiligheid en de leveringsbetrouwbaarheid voorop stelt;
 • Je neemt initiatieven om veiligheidsbewustzijn te vergroten;
 • Je geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers;
 • Je zorgt dagelijks voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Je bent een natuurlijk aanspreekpunt; je begeleid, instrueert, coacht en motiveert medewerkers waar nodig;
 • Je coördineert de voortgang van het onderhoudsplan op basis van kosten en aantallen en rapporteert hierover;
 • Je draagt zorg voor het uitvoeren van trendanalyses van afdelingsresultaten en bewaakt de voortgang van het jaarplan en rapporteert hierover;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij diverse externe overleggen, waaronder Netbeheer Nederland, op het gebied van technische issues en bedrijfsvoering waarbij je de belangen van de organisatie niet uit het oog verliest;
 • Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van aanpassingen in wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor de netten;
 • Je adviseert over netontwerp voor nieuwe woonwijken en gebieden en draagt zorg dat het ontwerp en de bedrijfsvoering blijft binnen de vooraf vastgestelde criteria;
 • Je doet onderzoek naar de gevolgen van de energietransitie voor de netten vertaalt dit naar nieuwe uitgangspunten voor het net;
 • Je doet voorstellen voor innovaties die bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en draagt zorg voor implementatie;
 • Je bent technisch inhoudelijk verantwoordelijk en betrokken bij projecten rond verdere verslimming van netten. Denkende aan toepassen sensoren om storingen te voorkomen, automatisch schakelen en op de langere termijn technisch systemen om de gevolgen van de energietransitie te kunnen oplossen;
 • Je draagt zorg voor het actueel houden van de kennis binnen de organisatie met betrekking tot nieuwe technieken en innovaties;
 • Je levert input met betrekking tot de begroting en de budgetten vanuit het eigen team;
 • Je beheert en bewaakt de afdelingsbudgetten en kosten en rapporteert hierover binnen de kaders van de planning en control cyclus;
 • Je vertaalt het afdelingsbeleid naar doelstellingen en resultaatafspraken voor het eigen team en stelt deze in overleg vast.


Functie eisen

 • Je bent in het bezit van tenminste een HBO Elektrotechniek diploma;
 • Je beschikt over aantoonbare technische kennis op het gebied van elektrotechnische achtergrond, bij voorkeur middenspanningsnetten;
 • Je bent in staat om ontwikkelingen in de markt te signaleren en te vertalen naar de organisatie toe;
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden;
 • Je hebt een ondernemende klantgerichte instelling;
 • Je bent stressbestendig, communicatief en sociaal vaardig;
 • Je hebt ervaring met een storingsorganisatie (pré).


Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Ton Rombouts | in-TRIM Advies
06-23235982
ton.rombouts@in-trim.nl