Skip to content

Lead Engineer Hoogspanning – Arnhem

Introductie

Aansturen ontwerpteam & system engineering

Organisatie

Onze opdrachtgever is een netbeheerder er realiseert hoogspanningsinfrastructuur en – stations. Binnen de regio is de Lead engineer veratnwoordelijk voor de technische oplossingen voor de uitdagingen in de diverse projecten. Hierbij kun je denken aan de bouw van nieuwe hoogspanningstations en aanpassing in bestaande stations.

Deze functie staat alleen open voor mensen in loondienst (salaris € 4800 – € 5600 bruto per maand)

Functie

Als Lead Engineer ben jij een sparringpartner die in staat is om de klantvraag en klanteisen te vertalen naar een technisch ontwerp conform Systems Engineering. Dit weet jij in duidelijke en concrete ontwerpeisen, projectkaders, projectafspraken over te brengen op het engineeringsteam als ook de overige projectleden. Vanuit een sturende rol heb jij het overzicht over het ontwerpproces, van studie fase tot oplevering van de realisatie. Als Lead Engineer ben jij de technische gesprekspartner in jouw projecten richting de interne- en externe belanghebbende. Als Lead Engineer heb jij ook een strategische en tactische rol te vervullen binnen de afdeling en het totale werkpakket.

Verantwoordelijkheden

Operationeel

 • Technisch eindverantwoordelijk voor het ontwerp en ontwerpproces in midden- en hoogspanning infrastructuur projecten. Dit ben jij in vervangings-, uitbreiding- en nieuwbouwprojecten.
 • Met het projectteam adviseer jij de klant en realiseer jij de engineeringsproducten conform ontwerpeisen, projectkaders, projectafspraken.
 • Jij draagt verantwoordelijkheid voor de engineeringsproducten; ontwerpbeschrijvingen, tekeningen, bestekken, werkbeschrijvingen, materiaallijsten, VGM ontwerpplannen, ombouwplannen, inbedrijfstelplannen, kwaliteitsdocumenten en asset data.
 • Geeft functioneel leiding aan het ontwerpteam en stuurt hierbij op Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie. Daarbij ben jij in staat om het ontwerpteam optimaal samen te laten werken, binnen het ontwerpteam maar ook met de interne- en externe belanghebbende.
 • Vertalen van klantvragen en eisen in concrete, passende ontwerpoplossingen.
 • Het opstellen en uitwerken van studies, basis- en detailontwerpen.
 • Dit vertalen naar projectplannen, montagebestekken en tekenpakketten waarin o.a. de organisatie en inzet van het technisch team is vastgelegd en de kwaliteit van technische producten is geborgd.
 • Ondersteunen van de uitvoerende partij op: kwaliteit van de technische uitvoering, planning, budget en controleren van de technische uitvoering.
 • Beoordelen en toetsen van de kwaliteit van de engineeringsproducten en actief bijsturen van het ontwerpteam indien nodig.
 • Borgen van kwaliteit en raakvlakmanagement met en over de verschillende ontwerp disciplines.
 • Vanuit je regio draag jij proactief bij aan een succesvolle realisatie van het engineeringswerkpakket.
 • Binnen je projecten ben je technisch verantwoordelijk voor de aanbestedingstrajecten van zowel alle materialen als uitvoeringsdiensten.

Strategisch

 • Is op de hoogte van de middellange- en lange-termijn de ontwikkelingen in het regionale en landelijke energienetwerk. Daarmee kan de vertaling naar toekomstige ontwerpeisen worden gemaakt zodat advies richting de klant kan worden gegeven.
 • Is in staat klantrelaties (Asset Management) te onderhouden en geeft advies aan klanten in de door hun te maken beslissingen over investeringen en instandhouding.
 • Is verantwoordelijk voor de optimalisatie van het ontwerpproces en procesdocumenten.
 • Is een sparringpartner voor de gehele Qirion keten (engineering/projectmanagement/realisatie/beheer) en kan deze keten uitdagen tot verbetering.
 • Vanuit je regio draag jij proactief bij aan het toekomstige af te stemmen en te realiseren engineeringswerkpakket.

Tactisch

 • Heeft een visie op de (markt)ontwikkelingen rondom engineering werkwijzen, zoals Model Based Systems Engineering, en draagt deze uit.
 • Heeft een visie op standaardisatie voor het realiseren van het groeiende werkpakket waarbij Qirion een versnelling van de energietransitie mogelijk kan maken.
 • Jij neemt deel en draag bij aan de in de sector spelende ontwikkeling op o.a. kwaliteitsnormen en specificaties.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO studie in een technische richting (bijv. elektrotechniek / civiel / werktuigbouw / technische bedrijfskunde) en je hebt WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met de integrale techniek van het domein midden- en hoogspanning infrastructuur in de volledige levenscyclus.
 • Diepgaande kennis van en ervaring in Model Based Systems Engineering.
 • Kennis en ervaring in aanbestedingsvormen en aanbestedingstrajecten.
 • Kennis en ervaring van Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) ontwerpverantwoordelijkheid.
 • Ontwerpen op basis van risico management principes.
 • Aansturing- en coaching capaciteit van technische ontwerpteams.
 • Kennis en bekend met projectmanagement (zoals IPMA, Prince II) vaardigheden, principes en werkwijzen.
 • Opgeleid in veiligheidstrainingen (zoals BEI, VCA-VOL).


Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl