Skip to content

Integraal Projectleider Hoogspanningsystemen – Centraal Nederland en Noord Brabant

Introductie

Maak jij deel uit van een projecteam waarbij je door jouw opgedane ervaring de spanning wat mist. Ben jij er aan toe zelf het volledige eigenaarschap over een project te dragen? Wij zoeken een Integraal Projectleider infra/civiel, die het leuk vindt systematisch te werken en nieuwe werkprocessen te adopteren.

Organisatie

Voor het leiden van integrale infrastructurele projecten. Vooral een focus op midden- en laagspanning verbindingen en onderstations. Waarin sprake is van een groot civieltechnisch component.

Functie

Steeds meer grote infrastructurele projecten vergen een multidisciplinaire integrale aanpak waarbij betrouwbaarheid en veiligheid een belangrijke rol spelen. Complexiteit neemt op alle vlakken enorm toe, interfaces tussen vakdisciplines zijn moeilijk te managen, grip op projecten met betrekking tot kwaliteit, voortgang en financiën is een grote uitdaging. Hierdoor is er een grote behoefte aan specialisten die overzicht kunnen houden op het complexe geheel van systemen en subsystemen. Door gebruik te maken van slimme technologie wordt de doorlooptijd in het voorbereidende ontwerpproces aanzienlijk verkort.

Als consultant werk je bij opdrachtgevers aan grote en complexe (multidisciplinaire) projecten. Je bent nauw betrokken bij het opstellen van een volledige vraagspecificatie wat soms al een hele uitdaging is. Dit doe je samen met jouw opdrachtgevers. Achtereenvolgens ga je met de juiste software tools beschikbare project specifieke data verzamelen en deze koppelen aan de gestelde eisen. Met deze werkwijze ben je in staat te versnellen in proces. Samen met de opdrachtgever verkrijg je in toenemende mate duidelijk hoe het technische ontwerp eruit moet komen te zien. Nog belangrijker is dat je op efficiënte wijze inzicht verkrijgt aan welke randvoorwaarden voldaan moeten worden om realisatie gereed te zijn. Alle verkregen informatie wordt verwerkt in een goed uitvoeringscontract. Soms stel je dit zelf op. In andere gevallen werk je samen met een contractschrijver van de opdrachtgever.

Jouw kennis en expertise als consultant verhoogt de beheersbaarheid van het project door het aantoonbaar gestructureerd voorbereiden van complexe projecten.

Systems Engineering wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Enerzijds heeft dit te maken met de moderne contractvormen waar Systems Engineering onderdeel van uitmaakt, anderzijds omdat we zien dat de methodiek leidt tot succesvolle resultaten.

Je activiteiten zijn onder andere:

• Beoordelen van projectaanvragen vanuit Assetmanagement op maak- en haalbaarheid;

• Opstellen van projectplannen, afstemmen van plan, begroting, planning, resources, uitwerking scope en risico´s met stakeholders;

• Invullen van projectmanagement tijdens ontwerp, aanbesteding, realisatie en nazorg inclusief het aansturen en begeleiden van projectteamleden en externe medewerkers én het oplossen van organisatorische en technische problemen;

• Uitvoeren van marktverkenningen, voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen in samenwerking met de afdeling inkoop;

• Coördineren en deels invullen van het contractmanagement;

• Bespreken, beoordelen en accepteren van opleveringen van leveranciers en adviseurs;

• Opstellen van beslisdocumenten, evaluaties en rapportages en zorgdragen voor kwaliteit, ARBO en milieuzaken;

• Verzorgen van verantwoordingsrapportages;

• Coördineren en (deels) invullen van het omgevingsmanagement met diverse interne en externe stakeholders, bevoegde gezagen, bedrijven en particulieren).

Functie-eisen

• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in de richting Civiele Techniek, Elektrotechniek, Technische Bestuurskunde, Technische Bedrijfskunde of een master in de richting van Technische Informatica/Systems Engineering;

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in een projectteam van een complex multidisciplinair project;

• Werkervaring binnen projecten op basis van een geïntegreerd contracten zoals UAV-GC en contractvormen zoals Design & Construct en Design, Build, Finance & Maintain contracten;

• Voldoende communicatieve vaardigheden om op de juiste wijze gesprekspartner te zijn voor jouw opdrachtgevers;

• Voldoende een opbouwend kritische werkhouding om jezelf en opdrachtgevers te challengen;

• De juiste handigheid om vanuit jouw expertise op verschillende niveaus draagvlak te creëren;

• Flexibiliteit ten aanzien van werklocatie en diversiteit in opdrachten;

• De juiste motivatie om bij een jong en ambitieus bedrijf te werken, waar veel ruimte is voor jouw inbreng die nodig is om het bedrijf en dienstverlening te laten ontwikkelen;

• Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het inrichten, leiden en afsluiten van complexe (elektro)- technische of infrastructurele (deel-)projecten in een district en voor een adequate overdracht naar de verantwoordelijke beheerorganisatie. Dit alles conform de met de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden (o.a. tijd, geld, kwaliteit en risicobeheersing).

Aanbod

• Een hele leuke baan bij een jong bedrijf dat het verschil maakt voor opdrachtgevers door het net even anders te doen;

• Een omgeving waar veel ruimte is voor inbreng, ontwikkeling en het tonen van jouw eigenaarschap voor jouw werk;

• Dat je ambitieuze collega’ s treft die gedreven werken aan tevreden opdrachtgevers en de ontwikkeling daarvan;

• Dat je jezelf moet ontwikkelen om relevant te zijn voor jezelf, organisatie en opdrachtgevers;

• De keuze uit een arbeidsvoorwaardelijk profiel dat bij jou past;

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken.

Inlichtingen

Patrick Kievit

patrick.kievit@in-trim.nl

Sollicitatie

Patrick Kievit

patrick.kievit@in-trim.nl