Skip to content

Toezichthouder / werkvoorbereider civiel (industrie) – Europoort Rotterdam

Introductie

Civiele onderhoudsprojecten op een industrieel complex

Organisatie

Onze opdrachtgever is een groot industireel complex. De procestechniek componenten vinden hun support in (staal)constructies (vaak met brandwerende laag), fundatiepoeren met omliggende betonverhardingen etc. Daarnaast heeft ze heeft ook opslagtanks, aanlegsteigers, (kantoor)gebouwen, werkplaatsen, contractor yard, parkeervoorzieningen, grasland, (asfalt)wegen, riolen, etc. welke onderhouden- en waar nodig gerepareerd moeten worden. Binnen de Maintenance afdeling vallen de disciplines Civil, Structure & Architecture samen. Hierin wordt zorg gedragen voor de diverse facetten van beheer, onderhoud en herstel voor deze items, zowel planmatig als ook reactief, op operationeel en investeringsniveau.

Functie

Als werkvoorbereider/toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de tijdige en juiste uitvoering van het (hoofdzakelijk) civiele werk binnen de CSA-afdeling (veilig, volgens plan en de kosten binnen de gemaakte begroting voor het werk). Werkzaamheden bestaan uit:

 • Werk opnemen (scope bepalen)
 • Werk voorbereiden
 • Werk aanbesteden
 • Aansturen contractor(s) m.a.w. het werk begeleiden/ controleren
 • Opleveren werk (Is alles uitgevoerd volgens scope en kwaliteitscontrole)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je werkt gelijktijdig aan de voorbereiding en begeleiding van diverse onderhoudsprojecten.
 • Je zorgt voor een veilige en efficiente uitvoering van onderhoudswerken,waarbij je de situatie in het veld en belangen van stakeholders goed inventariseert en beoordeeld.
 • Je stemt de belangen,consequenties en stand van zaken regelmatig af met de groupleader CSA, rapporteert bevindingen en levert input voor sturing in het onderhoudsplan en budget.
 • Je werkt nauw samen met de CSA field Technician. Al naar gelang prioriteiten en urgentie ondersteunen jullie elkaar.
 • Je verzamelt relevante informatie (digitaal of inspectie) en beoordeelt deze. Hiermee stel je een technische werkomschrijvingen/scope op,afgestemd op de omvang van het werk.
 • Afhankelijk van de omvang van een werk maak je een kostenraming t.b.v. budgetafweging.
 • Afhankelijk van de opdrachtvorm coordineer en begeleid je de aanbesteding/ opdrachtverstrekking en uiteindelijk de werkzaamheden.Na oplevering verwerk je revisie gegevens.
 • Je bepaalt de aanpak van een werk en stemt de planning af met de interne klant en de uitvoerder.Je stuurt meerdere contractors aan en verzorgt hiervoor het orderproces;
 • Het opstellen van TRA’s
 • Je signaleert en verwerkt meer- en minderwerk.
 • Je draagt zorg voor een secure registratie en administrate,digitaal binnen de voorgeschreven structuur.
 • Je beheert je eigen werkorders in het werkorder management systeem en stemt planning af met aannemers en planning afdeling.
 • Werkvergunningen bereidt je voor,controleer je en geef je voor bepaalde area’s uit als verstrekker.
 • Bij dit alles onderhoud je contacten en werk je samen met de betreffende afdelingen zoals Purchasing, Finance,Engineering, Electrical,Operations.

Functie-eisen

Voor de invulling van deze functie zoeken we een daadkrachtige collega met een bredere technische interesse dan alleen het eigen vakgebied. Dit in combinatie met goede administratieve vaardigheden, bekend met diverse software programma’s zoals Microsoft Office.

Opleiding:

 • Afgeronde MTS Plus of HTS opleiding,in de richtingen Civiele techniek of Bouwkunde.
 • VCA VOL
 • Competenties:
 • Vak volwassen. Bewust van het belang, en kundig in het opstellen van een secuur bestek voor vastleggen van opdrachten.
 • Technisch inhoudelijke (praktische) kennis
 • Projectbegeleiding (toezicht,directievoering)
 • Gedreven en enthousiast, kartrekker met verantwoordingsgevoel.
 • Kostenbewust
 • Hoog veiligheidsbewustzijn
 • Kennis en ervaring met voorbereiding van TRA’s,werkvergunningen en regelgevingen die betrekking hebben op Civiele werkzaamheden
 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal
 • Kritische en evenwichtig oordeel vermogen

Ervaring:

 • Enige jaren werkervaring op civiel en/of bouwkundig gebied

Ervaring met onderstaande is een duidelijke pre:

 • Veiligheidsbeleid binnen (petrochemische) Industrie
 • RAW
 • CROW
 • CUR 117,118,119
 • NEN 2767(-4)
 • Bouwbesluit
 • Bouwkosten
 • Bouwtoezicht
 • Meerjaren Onderhoudsplanning
 • Budgetbeheersing

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriƫnterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl