Skip to content

Adviseur Arbeidshygiëne – Vanuit huis en af te toe Arnhem

Introductie

Uitvoeren van een aantal onderzoeken en adviseren

Organisatie

Voor Technisch Management van Installaties in Infra & Industrie

Functie

Als Adviseur Arbeidshygiëne ondersteun je onze organisatie door te adviseren over gezondheidsrisico’s waar onze werknemers (mogelijk) aan worden blootgesteld. Je adviseert hoe deze risico’s weggenomen kunnen worden dan wel deze zo klein mogelijk te maken, om hiermee gezondheidsschade (beroepsziekten) te voorkomen. Dit doe je door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de zorg voor een gezonde werkomgeving vanuit eigen waarneming, gesprekken, toetsing aan wet, normen, kaders en door het eventueel (laten) uitvoeren van (verdiepende) onderzoeken.

Op basis van de meting en toetsing, objectiveer je vragen en/of klachten en geef je uitleg en voorlichting.

De Arbeidshygiënist maakt onderdeel uit van het Corporate team voor Safety en Security (Afgekort SSC) en ondersteunt de operationele Veiligheidsteams (SHE teams) in de uitvoering van hun taken op het gebied van Arbeidshygiëne en dien je als vraagbaak en geweten voor de operationele SHE teams.

Tevens voer je als arbeidshygiënist bij SSC verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

  • Chemische factoren (bijv. gevaarlijke stoffen)
  • Biologische agentia/ factoren (bijv. allergenen)
  • Fysische agentia /factoren (bijv. straling, geluid, klimaat, trillingen etc.)
  • Fysieke belasting (en ergonomie)
  • Psychosociale arbeidsbelasting


Functie-eisen

Wij zoeken een collega die de functie van arbeidshygiënist tijdelijk kan waarnemen en een aantal onderzoeken kan uitvoeren teneinde de organisatie van gericht advies te kunnen voorzien.

Wij zoeken iemand die van aanpakken weet, enthousiast is en onze kernwaarden meer dan vanzelfsprekend vindt.

Succesvol afgeronde opleiding HBO Arbeidshygiëne of

succesvol afgeronde opleiding HBO Veiligheidskunde met affiniteit/ ervaring met Arbeidshygiëne

Aantoonbare kennis en ervaring met het RI&E proces en resultaten

Kennis en ervaring van arbeid gerelateerde veiligheid en gezondheid standaarden zoals ISO45001 en/of OHSAS18001

Bij voorkeur ervaring in de elektriciteitsbranche


Competenties en Vaardigheden

Communicatief sterk

Analytisch denkvermogen, waarbij hoofd- van bijzaken gescheiden kunnen worden

Oplossingsgericht denken en werken

Toegankelijk voor collega’s en directie

Volgt ontwikkelingen met bovenmatige interesse op het (inter)nationale vakgebied en is goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk


Aanbod

Duur: jaar contract, daarna mogelijkheid tot vast dienstverband

Sluitingsdatum: 19 aug 2020

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl