Skip to content

Interim Teamleider – Noord Nederland

Introductie

Heb jij energie voor 10 om enthousiast leiding te geven aan technisch professionals in de energie? En ben je woonachtig in Noord Nederland? Lees dan snel verder, of beter. Solliciteer snel!

Organisatie

Voor een infrabeheerder binnen het energiedomein.

Functie

Aansturen, coachen en begeleiden van een team van 10 tot 20 medewerkers die belast zijn met onderhoud, storingsoplossing, nieuwbouw en modificaties aan assets in het rayon.

Uitvoeren van het personeelsbeleid en personele zaken afhandelen voor het team, waaronder de zorg voor het opbouwen, behouden en overdragen van kennis van de medewerkers in het eigen rayon, op het gebied van techniek en veiligheid.

Opstellen van het afdelingsplan, resultaatverantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en realisatie van alle beheer- en onderhoudsactiviteiten en voor de onderhoudsprojecten in het gebied.

Formuleren van concrete doelstellingen, maatstaven, e.d. om realisatie van het afdelingsplan te kunnen monitoren; tevens hierover rapporteren.

Ontwikkelen van procedures, werkmethoden, voorschriften en toezien op naleving ervan.


Signaleren van mogelijkheden tot samenwerking, synergie en efficiency en hiertoe voorstellen doen.


Bewaken van de beschikbare resources en verdelen van de benodigde resources binnen het eigen rayon; hiertoe prioriteiten stellen en in geval van een tekort aan resources, voorstellen doen voor aanpassingen van het werkpakket of het aantrekken van additionele resources.

Leveren van een bijdrage aan het opstellen van landelijke richtlijnen en procedures.

Signaleren van ontwikkelingen op zowel de korte als de lange termijn die van invloed zijn op het te voeren beleid en de werkzaamheden en hierop acteren.

Onderhouden van contacten met interne (bijvoorbeeld District Hoofden) en externe partijen ten behoeve van (lange termijn) planning, inzet en prioritering van resources en het kwaliteitsniveau van resultaten.

Verantwoordelijk voor juiste administratie en rapportage van alle werkzaamheden in het eigen rayon, ten behoeve van voorspelbaarheid en stuurbaarheid.

Je draagt actief bij aan de veiligheidscultuur in jouw ‘omgeving’ door het tonen van voorbeeldgedrag; je creëert een omgeving waarin medewerkers en contractpartijen aantoonbaar veilig hun werkzaamheden verrichten.

Functie-eisen

Voor deze functie is minimaal HBO werk- en denkniveau vereist;

Je kunt op dat niveau specialistische, beleid ontwikkelende en/of adviserende werkzaamheden verrichten, waarin je veel variabelen kunt betrekken in je besluitvorming en een verdergaande oriëntatie op meerdere vakgebieden kunt tonen;

Je hebt breed zicht op het gebied van hoogspanningsinstallaties;

Je beschikt over aantoonbare ervaring in het aansturen van specialisten; aantoonbare leidinggevende en coachende kwaliteiten;

Je bent in staat om beleidsmatige doelstellingen te realiseren en in staat om kleine projecten te leiden / coördineren;

Je bent in staat om partnerships te bouwen met collega MT leden.

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Patrick Kievit

patrick.kievit@in-trim.nl

Sollicitatie

Patrick Kievit

patrick.kievit@in-trim.nl