Skip to content

Projectmanager Technical Automation – regio ROTTERDAM

Introductie

Help jij mee aan het verder automatiseren van het equipment van dit knooppunt van goederen- en informatiestromen ?

Organisatie

Onze opdrachtgever is een state-of-the-art logistieke dienstverlener. Wij zijn op zoek naar een Projectmanager voor de afdeling Projecten & Materieel in het kennisgebied van Technische Automatisering en Elektrotechniek.


Functie

De PM heeft als taakpakket:

Projectmanagement: uitvoeren van, en ondersteunen bij, projecten, zodanig dat deze tijdig en binnen de gestelde eisen en (kwaliteits-)normen kunnen worden gerealiseerd;

Ontwerpen van technische oplossingen op het gebeid van technische automatisering voor containerterminals in samenwerking met interne en externe experts.

Signaleren van knelpunten en/of verbeteringsmogelijkheden in de operatie en/of de ondersteunende diensten;

Ondersteunen van senior- en business consultants bij het borgen van de functionele kennis binnen de E&TA kennisgebieden;

Input leveren en beoordelen van kennis voor het kennismanagementsysteem.

Uitvoeren en geven van ondersteuning bij de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van projecten en projectactiviteiten. Signaleren en aangeven van kansen en bedreigingen in de bedrijfsvoering. Formuleren van verbetermogelijkheden vanuit het E&TA vakgebieden.

Hiertoe onder andere:

Vertalen van wensen van de interne klant in functionele specificaties voor de aanpassing van systemen. Adviseren van de interne klant op eigen vakgebied. (Nader) definiëren van problemen en planningen aan de hand van ingekaderde vraagstellingen;

Uitvoeren van vooronderzoeken mbt haalbaarheid en legitimatie van uitvoering van project, alsmede onderzoeken van verschillende uitvoerings-scenario’s;

Assisteren bij de uitvoering van acceptatie testen van gewijzigde of nieuwe procedures, technieken en systemen. Begeleiden van de invoering van gewijzigde en/of nieuwe procedures, technieken en systemen;

Participeren in incident-, problem- en change-management processen;

Verzamelen, verwerken, up to date houden en beschikbaar stellen van kennis mbt E&TA vakgebieden en actuele gegevens en informatie over de operatie en bedrijfsvoering en vastlegging in het kennismanagementsysteem;

Verzamelen en verwerken van gegevens over performance indicatoren van de bedrijfsvoering. Opstellen en rapporteren van overzichten en periodieke of ad hoc management informatie;

Deelnemen aan projecten. Uitvoeren van (deel)projecten van beperkte omvang of complexiteit ter realisering van het vooraf gedefinieerde projectresultaat; zorg dragen voor de implementatie, nazorg en garantievoorwaarden van de projecten.

Functie-eisen

Functie-eisen/niveau:

Kennis

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engels. Duits is een pré;

Minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement processen;

Relevante en actuele kennis van concepten op het vlak van technische automatisering, remote handling, CCTV, Telematica etc. ;

HBO diploma op het gebied van Bedrijfskunde en/of Techniek.

Vaardigheden/houding

Zelfstandig;

Overtuigingskracht;

Vasthoudend en onderzoekend;

Teamgericht: respect en waardering hebben voor de verschillende kwaliteiten in het team. Een actieve bijdrage leveren aan het team;

Klantgericht: snel kunnen inspelen op ad-hoc vragen van de klant;

Analytisch: in staat om uit veel gegevens. relevante informatie te destilleren.


Aanbod

Naar aanleiding van uw gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.
in-TRIM Logo

Inlichtingen

Curd Leicht | in-TRIM Advies

curd.leicht@in-trim.nl