Skip to content

Regio Accountmanager Netbeheerder – Tilburg

Introductie

Een kei in relaties en voel je je thuis in Brabant?

Organisatie

Als Regio Accountbeheerder kom je te werken op de afdeling Engineering & Aanleg (E&A) binnen de vestiging Tilburg. E&A draagt op een projectmatige manier zorg voor het hele traject van aanvraag tot oplevering van aansluitingen, reconstructies, net- verbeteringen/uitbreidingen en vervangingen. Je werkt nauw samen met onze uitvoerders, voorbereiders en (senior) engineers en bent samen verantwoordelijk voor onze netten in Brabant midden. Aangezien er in teams wordt gewerkt, is er veelvuldig contact tussen de teamleden onderling. Er heerst een gezellige, informele en open sfeer op de afdeling, er zijn korte lijntjes en er is ruimte voor het geven en ontvangen van feedback. Tot slot staat veiligheid en ontwikkeling van onze medewerkers altijd voorop.

Functie

Als Regio Accountbeheerder ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede relatie met regionale overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten.

Verantwoordelijkheden in deze rol:

 • Aanspreekpunt voor overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten op het gebied van infrastructurele werken. Contactpersonen zijn hierbij hoofden als ook ambtenarij stedelijke ontwikkeling, wethouders kleinere gemeenten, bedrijfsleiders van aannemers en directie/projectleiding van projectontwikkelaars.
 • Pro-actief klantcontact naar aanleiding van prioritering van projecten (FCFS), het managen van de klantverwachting en daarmee nauw contact met WFM.
 • Fungeren als intermediair met betrekking tot vragen, opdrachten, klachten en claims:
  – zet deze vragen, opdrachten, klachten en claims uit naar verschillende afdelingen
  – bewaakt de voortgang en de afhandeling, dwingt afhandeling met de juiste prioriteit af
 • Ontvangen, registreren en zorgdragen voor afwerken van vragen, opdrachten en klachten op het gebied van infrastructurele aangelegenheden binnen de organisatie.
 • Communiceren van acties en veranderingen richting de betrokken overheidsinstellingen, aannemers en klanten middels een intern breed afgestemd plan.
 • Nauw samenwerken met de genoemde functionarissen van overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten. Daarvoor houdt hij een ontwikkelingsdossier bij.
 • Troubleshooting bij meningsverschillen met opdrachtgevers en klanten waar noodzakelijk in samenspraak met de accountmanagers collega’s en/of bedrijfsjuristen.
 • Uitdragen beleid m.b.t. voorinvestering aanleg infrastructuren.
 • Verzamelen van midden- en lange termijn informatie in verband met het optimaliseren van het investeringsbeleid voor aanleg infrastructuur.
 • Nauw samenwerken met de Accountmanagers van KR, zodat er eenduidig wordt gecommuniceerd over technische producten en diensten.
 • Signaleren van trendmatige problemen en knelpunten met betrokkenen en aandragen van oplossingen en erop toezien dat oplossingen met de juiste prioriteit worden opgepakt.

Functie-eisen

Eisen

 • HBO- opleiding E/ Werktuigbouw aangevuld met opleiding Accountmanagement of gelijkwaardig
 • Kennis van distributienetten E/G/OV
 • Ervaring met relatiemanagement
 • 5 jaar relevante ervaring in de sector

Wensen

 • Uitvoerige kennis van tarieven en (wettelijke) regelingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (VNG, DTE etc).
 • Ruime kennis van interne processen van INFRA en AsM.

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Onderhandelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl