Skip to content

Manager Projectbeheersing – Amsterdam

Introductie

Projecten beheersen en voorspelbaar naar een succesvol einde te brengen!

Organisatie

Op dit moment is er sprake van een transitie. Een gedeelte van de projectopgave wordt uitgevoerd in IPM teams; een gedeelte (nog) niet. We zoeken daarom naar een Manager Projectbeheersing die praktijkervaring heeft met werken vanuit het IPM-model, bij voorkeur in een projectomgeving waar het IPM gedachtengoed recent is geïmplementeerd. Als zelfstandige functie binnen een projectteam is het bij ons een betrekkelijk nieuwe discipline.

Projectbeheersing omvat alle processen die nodig zijn om een (complex) project in control (beheersbaar) te houden en tot een goed einde te brengen. Dit binnen de vastgestelde referenties die zijn overeengekomen met de opdrachtgever(s).

De afdeling projecten zoekt een zelfstandige senior Manager Projectbeheersing, bij voorkeur iemand die ervaring heeft in het werken vanuit het IPM-model en die projectbeheersing efficiënt en effectief kan inrichten en uitvoeren op enkele (nader te bepalen) projecten.

Omdat voor verschillende werkvelden binnen projectbeheersing nog geen eenduidige kaders zijn vastgesteld, is er een urgente behoefte om handreikingen op te (laten) stellen en deze te implementeren als vigerende werkprocessen. Naast jouw regulier ‘projectenwerk’ zal je hier een bijdrage aan leveren, deels door ‘hands-on’ werk op de projecten zelf en deels door ontwikkeling binnen de vakgroep.

Functie

De Manager Projectbeheersing:

 • heeft een centrale rol in het projectteam en zorgt voor de onderlinge verbinding.
 • heeft een actieve rol bij het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot alle GROSTIK (Geld, Risico, Organisatie, Scope, Tijd, Informatie en Kwaliteit) aspecten van de projecten.
 • neemt deel aan het periodieke IPM projectteamoverleg en de voortgang- en rapportagegesprekken met de opdrachtgever(s).
 • heeft een aanjagende rol binnen het team om ongewenste gebeurtenissen te beheersen, die invloed kunnen hebben op het behalen van de projectdoelen. Dit realiseert hij door op een proactieve werkwijze om te gaan met onzekerheden. Omgaan met onzekerheden betekent soms risico’s beperken, soms iets gewoon helemaal anders doen, en niet zelden ook gewoon risico’s nemen. Maar dan wel bewust overwogen waarbij er expliciet over gesproken is. Risicomanagement en daarbij risico gestuurde projectbeheersing is een hulpmiddel bij het effectief en efficiënt omgaan met onzekerheden om onze doelen te bereiken, tijdens de gehele doorlooptijd van het project.
 • zorgt voor periodieke, transparante en betrouwbare informatievoorziening van alle relevante ontwikkelingen tijdens het project naar de opdrachtgever(s) zodat deze tijdig geïnformeerd zijn en de mogelijkheid hebben om adequaat te sturen op deze, voor het project van belang zijnde, projectonderdelen.• adviseert de projectmanager (en eventuele andere IPM-rolhouders) over de opzet, kwaliteit en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • ziet toe op de naleving van afgesproken procedures en werkafspraken, draagt verbetervoorstellen aan en neemt een voortrekkersrol in om deze te implementeren.
 • Is in staat projectsturing te organiseren voor meerdere projecten tegelijkertijd.
 • heeft een aanjagende rol om voor enkele werkvelden binnen projectbeheersing (bv. planningsmanagement of kostenmanagement) handreikingen op te (laten) stellen en deze als werkwijze te borgen binnen projectteams.
 • aanspreekpunt / sparringpartner voor teamleider en senior adviseurs projectbeheersing voor ontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing.

Functie-eisen

Je beschikt over een gezond gevoel voor humor, maakt makkelijk verbinding in alle lagen van de organisatie, bouwt samenwerkingsverbanden en bent een sparringpartner voor zowel het management als je collega’s. Je doorziet complexe situaties en hebt overtuigingskracht. Wanneer nodig vaar je je eigen koers en je komt met vernieuwende ideeën en plannen, werkend vanuit onze strategie.

 • Minimaal 2 jaar handson ervaring met projectbeheersing
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding en in bezit van VCA-VOL

Verder zijn de volgende zaken een stevige ‘plus’:

 • Contractkennis van, en ervaring met, UAV en UAV-GC contracten.
 • Ervaring met het (zelfstandig) opbouwen van het risicodossier, en doorlopen van het risicomanagementproces conform het RISMAN en/of ISO31000 model
 • ervaring met het opbouwen van een projectplanning
 • ervaring met het opbouwen van een kostenraming conform de SSK-systematiek
 • ervaring met budgetteren en kostenbewaking
 • ervaring met het opstellen en borgen van (projectbeheersings-)processen in een organisatie

Aanbod

Naar aanleiding van je gegevens bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met het beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij meerdere marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Over in-TRIM Advies
Wij hebben de beste projecten en banen in de Industrie, Offshore, Haven, Transport, Energie en Infra. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om een optimale match tot stand te brengen tussen de ervaren professional, organisaties en projecten.

Inlichtingen

Klaas Buizer | in-TRIM Advies
06 14622752
klaas.buizer@in-trim.nl