Skip to content

Projectmanager Equipment – regio ROTTERDAM

Introductie

Help jij mee aan het moderniseren en verduurzamen van het equipment van dit knooppunt van techniek, goederen- en informatiestromen ?

Organisatie

Onze opdrachtgever is een state-of-the-art logistieke dienstverlener. Ook in deze omgeving wacht een moderniserings- en duurzaamheidsopdracht. Daarom zoeken wij voor deze gerenommeerde partij een Projectmanager voor de afdeling Projecten & Materieel in het kennisgebied van Technische Automatisering en Elektrotechniek. Met het oog op diverse projecten op het gebied van modernisering, vervanging en verduurzaming van de (technische) assets maken we graag kennis met een Projectmanager die een aantal van deze projecten voor zijn rekening wil nemen.


Over intrims: Intrims is een vak volwassen interim bureau met Project Professionals die werken aan de infrastructuur van Nederland. Met bewezen expertise op het gebied van Projectmanagement, Engineering en Projectbeheersing werken we bij onze opdrachtgevers aan oplossingen in het nu, met rendement voor de toekomst.


Impact maken daar gaat het om. Intrims, project professionals is betrouwbaar, robuust en staat met beide benen op de grond. Met de juiste competenties en expertise in het werkveld het verschil maken, daar zijn onze professionals sterk in.De uitdagingen zijn groot, maar de project professionals van Intrims denken in mogelijkheden. Mooie projecten waar je trots op bent, daar doen we het voor!


Functie

De PM heeft als taakpakket:

Projectmanagement: uitvoeren van, en ondersteunen bij, projecten, zodanig dat deze tijdig en binnen de gestelde eisen en (kwaliteits-)normen kunnen worden gerealiseerd;

Ontwerpen van technische oplossingen op het gebeid van technische automatisering voor containerterminals in samenwerking met interne en externe experts.

Signaleren van knelpunten en/of verbeteringsmogelijkheden in de operatie en/of de ondersteunende diensten;

Ondersteunen van senior- en business consultants bij het borgen van de functionele kennis binnen de E&TA kennisgebieden;

Input leveren en beoordelen van kennis voor het kennismanagementsysteem.

Uitvoeren en geven van ondersteuning bij de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van projecten en projectactiviteiten. Signaleren en aangeven van kansen en bedreigingen in de bedrijfsvoering. Formuleren van verbetermogelijkheden vanuit het E&TA vakgebieden.

Hiertoe onder andere:

Vertalen van wensen van de interne klant in functionele specificaties voor de aanpassing van systemen. Adviseren van de interne klant op eigen vakgebied. (Nader) definiëren van problemen en planningen aan de hand van ingekaderde vraagstellingen;

Uitvoeren van vooronderzoeken mbt haalbaarheid en legitimatie van uitvoering van project, alsmede onderzoeken van verschillende uitvoerings-scenario’s;

Assisteren bij de uitvoering van acceptatie testen van gewijzigde of nieuwe procedures, technieken en systemen. Begeleiden van de invoering van gewijzigde en/of nieuwe procedures, technieken en systemen;

Participeren in incident-, problem- en change-management processen;

Verzamelen, verwerken, up to date houden en beschikbaar stellen van kennis mbt E&TA vakgebieden en actuele gegevens en informatie over de operatie en bedrijfsvoering en vastlegging in het kennismanagementsysteem;

Verzamelen en verwerken van gegevens over performance indicatoren van de bedrijfsvoering. Opstellen en rapporteren van overzichten en periodieke of ad hoc management informatie;

Deelnemen aan projecten. Uitvoeren van (deel)projecten van beperkte omvang of complexiteit ter realisering van het vooraf gedefinieerde projectresultaat; zorg dragen voor de implementatie, nazorg en garantievoorwaarden van de projecten.

Functie-eisen

Intrims streeft ernaar dat onze mensen vak-volwassen, oplossingsgericht, onafhankelijk en resultaat gericht zijn? Daarnaast gaan wij ervan uit dat je de volgende kennis en competenties mee neemt:

Kennis

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engels. Duits is een pré;

Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement processen;

Relevante en actuele kennis van concepten op het vlak van technische automatisering, remote handling, CCTV, Telematica etc. ;

HBO diploma op het gebied van Bedrijfskunde en/of Techniek.

Competenties

Zelfstandig;

Overtuigingskracht;

Vasthoudend en onderzoekend;

Teamgericht: respect en waardering hebben voor de verschillende kwaliteiten in het team. Een actieve bijdrage leveren aan het team;

Klantgericht: snel kunnen inspelen op ad-hoc vragen van de klant;

Analytisch: in staat om uit veel gegevens. relevante informatie te destilleren.


Zie jij jezelf als dienstverlener, die met zijn inzet graag in diverse keukens kijkt bij verschillende opdrachtgevers? Dan ben je bij Intrims aan het juiste adres.


Aanbod

Bij Intrims werken we graag met enthousiaste mensen! De contractvorm waarin je werkt, is bij ons ondergeschikt aan de kwaliteit van de match, zolang de opdrachtgever ons daarin vrij laat. Intrims werkt daarom met zowel professionals in een loondienstverband als met ZZP-ers.

Procedure

Naar aanleiding van jouw profiel bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met dit beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij een marktconforme aanbiedingen samenstellen.

in-TRIM Logo

Inlichtingen

Curd Leicht | in-TRIM Advies

curd.leicht@in-trim.nl