Medewerkersbijeenkomst 2021

Na ruim anderhalf jaar hadden wij met in-TRIM advies vorige week eindelijk weer de mogelijkheid elkaar ‘live’ te treffen.

In de buitenlucht van Outdoor Valley kon iedereen weer eens bijpraten, kennis maken, contacten delen en genieten van een mooie informele en ontspannen avond.

Uiteraard met de nodige activiteiten en afsluitend een prima BBQ.

Ook samenwerken met in-TRIM voor de beste banen in de Techniek? Neem contact op!

 

 

in-TRIM advies bijeenkomst medewerkers 2021

 

In-TRIM collega’s werken mee aan Led-vervanging Gemeente Amsterdam

De energietransitie is zo eenvoudig nog niet. Soms is het logisch om te investeren in energiezuinige apparatuur en in sommige gevallen leidt het aanschaffen van nieuw materiaal tot een verkwisting die niet gecompenseerd wordt door het toekomstige lagere verbruik. De gemeente Amsterdam heeft in 2018 een uitgebreide analyse gemaakt om te bepalen op welke manier zij maximaal bij kon dragen aan een reductie van het energieverbruik door de verlichting in de openbare ruimte. Uit de analyse is naar voren gekomen dat Amsterdam de meeste positieve impact heeft op het moment dat de bestaande verlichting voorzien wordt van een energiezuinige led-lichtbron.

Impact van het project

De gemeente gaat de komende 10 jaar fors besparen op het eigen energieverbruik om verspilling tegen te gaan. Denk aan energiezuinigere apparaten en installaties, isolatie van panden en dus ook het verlichten van de straten met ledlampen. De ledverlichting levert een besparing van zo’n 9% op het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie op. Alle lampen branden overigens op 100% groene energie en met dat energiecontract investeert de gemeente in de bouw van 9 nieuwe windmolens.

Rollen in-TRIM medewerkers

In-TRIM is in het project betrokken middels het opzetten uitvoeringsplan en begeleiden en invullen voorbereidingswerkzaamheden ‘verLEDding’. Zij werken in een gemeentelijk projectteam, die het hele project coördineert en het samen met de aannemer realiseert op straat.

Film met interimmer Jan Martijn van der Stouwe: https://player.vimeo.com/video/458995672?color=e6e6e6&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=1

 

 

 

In-TRIM advies sponsor van Delft Challenge

Komende jaar gaat Delft Challenge meedoen aan de tour de france op het water, the Tour Voile 2019! De wedstrijd wordt gevaren met een Diam 24 trimaran. Dit evenement is een mooie uitdaging in de zeilsport. Wij wensen het team veel succes met het project en de wedstrijd.

Nieuw logo

Begin 2018 hebben advocaten van Linkedin ons benaderd dat het logo van in-TRIM Advies te veel op dat van Linkedin lijkt (of dat van Linkedin op dat van in-TRIM?). Na wat touwtrekken bleek dat Linkedin 3 maanden eerder is opgericht in 2008 dan in-TRIM. Nou was het sowieso tijd voor verfrissing en daarom hebben we de knoop doorgehakt: we starten 2019 met een nieuw logo! Een subtiele wijziging maar moderner en frisser. Zou Linkedin ook eens moeten doen 😉

in-TRIM Advies bezoekt SS Rotterdam

Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van in-TRIM Advies was een historische locatie gekozen: het voormalig Stoomschip ‘Rotterdam’. Na een ‘Titanic’ momentje op de plecht van het schip en uitgebreide uitleg in de machinekamer hebben we genoten van een heerlijk diner.

 

Evenement Nuna Solarteam

Een mooi evenement gehad met in-TRIM advies bij de TU Delft. Wij willen het Nuna solarteam feliciteren met de behaalde resultaten en bedanken voor hun gastvrijheid.

Hierboven tref je de winnaars van 2017

In-TRIM Advies laat zich graag inspireren door het organiseren van leuke lezingen voor medewerkers van ons bedrijf.

     

   

Industrie trekt de Nederlandse economie

De industrie blijkt op dit moment de trekker van de Nederlandse economie te zijn. Ook in het derde kwartaal van dit jaar is de industriële productie weer stevig gegroeid. Volgens opgave woensdag van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de productie in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Die plus volgt na een toename van 3,5% over het eerste kwartaal. Al zeven kwartalen op rij komt de groei iedere keer boven de 2% uit. Daarmee groeit de industriële productie gemiddeld sneller dan de gehele economie.

Volgende week woensdag blijkt hoe de Nederlandse economie het in het tweede kwartaal van dit jaar heeft gedaan. Dan publiceert het CBS de nieuwe groeicijfers. In het eerste kwartaal viel de groei met 0,4% ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar iets lager uit dan in eerdere kwartalen. Die tegenvaller werd echter voor een deel verklaard door de lagere aardgasproductie.

‘Niet verrassend’
Over de maand juni was volgens opgave van het CBS de gemiddelde dagproductie 3,3% hoger dan in juni vorig jaar. De stijging is iets minder dan de plus van 4,4% over mei maar steekt gunstig af bij Duitsland, dat de gemiddelde dagproductie in juni met slechts 1,8% zag groeien.
Analist Nico Klene van ABN Amro noemt het nieuwe cijfer ‘positief en niet verrassend’. Hij wijst er wel op dat maand op maand de productie in juni iets lager uitviel dan in mei. ‘Maar zo’n minnetje zegt me niet zo veel. We weten dat de productiecijfers sterk fluctueren en we weten ook dat ze nogal eens worden bijgesteld. Het CBS zegt niet voor niets dat je naar de cijfers over twee maanden moet kijken en dan blijft het beeld onveranderd positief.’

Vertrouwen
De productie van de transportmiddelenindustrie sprong er uit en was in juni ruim 15% hoger dan in dezelfde maand van 2016. Ook de machine-industrie, de productie van elektrische apparaten, rubber, kunststof, chemie en de metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. Maar bij de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie werden minnen genoteerd.
Het producentenvertrouwen daalde iets in juli, bleek al eerder uit cijfers van het CBS. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte productie. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een nieuwe recordhoogte.

Bovib biedt In-TRIM advies inzicht rondom de wet DBA

In-TRIM advies is dit jaar lid geworden van de Bovib. Zij leveren het bedrijf meer inzicht rondom de wet DBA.
Waar staan zij voor:
Bovib is de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland.

Bovib vertegenwoordigt haar leden in het hele speelveld rondom flexibele arbeid en werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.

Rondom de wet DBA biedt Bovib ons hulp bij het maken van een goede ondernemingschecklist en vertegenwoordigt het bedrijf in de ZZP-contractvorming richting de belastingdienst.

Zie voor meer informatie de website: www.bovib.nl

Minder jongeren hebben afgeronde hogere technische opleiding

Hoogopgeleide jongeren hebben minder vaak een afgeronde technische opleiding dan tien jaar geleden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2005 12 procent van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Vorig jaar lag dat percentage rond de 9. Het aantal mannen dat kiest voor een hogere technische opleiding ligt vier keer zo hoog als het aantal vrouwen dat dit doet. Jongeren kiezen na het afronden van hun opleiding lang niet altijd voor een technisch beroep, maar wisselen van vakgebied.

Beroep
Van de jonge vrouwen met een hogere technische opleiding gaat minder dan een derde uiteindelijk aan de slag in een technisch beroep. Van de technisch geschoolde jonge mannen werkt bijna de helft in de technieksector. In 2015 had 47 procent van de ondervraagde mannen tussen de 25 en 35 jaar met een afgeronde hogere technische opleiding, ook daadwerkelijk een technisch beroep.

Architect
Zij werken vaak als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur. Van de technisch opgeleide vrouwen heeft 29 procent een technisch beroep, vaak als ingenieur of architect. Als ze niet aan de slag gaan als technicus kiezen de vrouwelijke techniekstudenten voor een baan als grafisch vormgever, adviseur marketing, vertegenwoordiger of beeldend kunstenaar. Mannen werken vaker in de ICT-sector.