De industrie blijkt op dit moment de trekker van de Nederlandse economie te zijn. Ook in het derde kwartaal van dit jaar is de industriële productie weer stevig gegroeid. Volgens opgave woensdag van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de productie in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Die plus volgt na een toename van 3,5% over het eerste kwartaal. Al zeven kwartalen op rij komt de groei iedere keer boven de 2% uit. Daarmee groeit de industriële productie gemiddeld sneller dan de gehele economie.

Volgende week woensdag blijkt hoe de Nederlandse economie het in het tweede kwartaal van dit jaar heeft gedaan. Dan publiceert het CBS de nieuwe groeicijfers. In het eerste kwartaal viel de groei met 0,4% ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar iets lager uit dan in eerdere kwartalen. Die tegenvaller werd echter voor een deel verklaard door de lagere aardgasproductie.

‘Niet verrassend’
Over de maand juni was volgens opgave van het CBS de gemiddelde dagproductie 3,3% hoger dan in juni vorig jaar. De stijging is iets minder dan de plus van 4,4% over mei maar steekt gunstig af bij Duitsland, dat de gemiddelde dagproductie in juni met slechts 1,8% zag groeien.
Analist Nico Klene van ABN Amro noemt het nieuwe cijfer ‘positief en niet verrassend’. Hij wijst er wel op dat maand op maand de productie in juni iets lager uitviel dan in mei. ‘Maar zo’n minnetje zegt me niet zo veel. We weten dat de productiecijfers sterk fluctueren en we weten ook dat ze nogal eens worden bijgesteld. Het CBS zegt niet voor niets dat je naar de cijfers over twee maanden moet kijken en dan blijft het beeld onveranderd positief.’

Vertrouwen
De productie van de transportmiddelenindustrie sprong er uit en was in juni ruim 15% hoger dan in dezelfde maand van 2016. Ook de machine-industrie, de productie van elektrische apparaten, rubber, kunststof, chemie en de metaalproductenindustrie groeide sterker dan gemiddeld. Maar bij de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie werden minnen genoteerd.
Het producentenvertrouwen daalde iets in juli, bleek al eerder uit cijfers van het CBS. Ondernemers in de industrie zijn vooral minder positief over hun verwachte productie. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Daar bereikte het vertrouwen in juli een nieuwe recordhoogte.