Hoogopgeleide jongeren hebben minder vaak een afgeronde technische opleiding dan tien jaar geleden. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2005 12 procent van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Vorig jaar lag dat percentage rond de 9. Het aantal mannen dat kiest voor een hogere technische opleiding ligt vier keer zo hoog als het aantal vrouwen dat dit doet. Jongeren kiezen na het afronden van hun opleiding lang niet altijd voor een technisch beroep, maar wisselen van vakgebied.

Beroep
Van de jonge vrouwen met een hogere technische opleiding gaat minder dan een derde uiteindelijk aan de slag in een technisch beroep. Van de technisch geschoolde jonge mannen werkt bijna de helft in de technieksector. In 2015 had 47 procent van de ondervraagde mannen tussen de 25 en 35 jaar met een afgeronde hogere technische opleiding, ook daadwerkelijk een technisch beroep.

Architect
Zij werken vaak als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur. Van de technisch opgeleide vrouwen heeft 29 procent een technisch beroep, vaak als ingenieur of architect. Als ze niet aan de slag gaan als technicus kiezen de vrouwelijke techniekstudenten voor een baan als grafisch vormgever, adviseur marketing, vertegenwoordiger of beeldend kunstenaar. Mannen werken vaker in de ICT-sector.